Et løfte i fall / og ny skog bæres frem. 

Fra dypet under stenen / hviler bekkenes sang 

Et blekt lys lyder / fra myrtempelet

Den gamles stemme brister

Allting får sin ende, også natten

Spurv - Myra

2018

Myra

Skarntyde

Blader som faller til jorden og blir nye trær

blader.jpg

1/1